แบบสอบถามความประทับใจการให้บริการของบุคลากร สังกัดกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ปีงบป...

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่านด้วยกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว มีความประสงค์สำรวจแบบสอบถามความประทับใจในการให้บริการของงานฝ่ายต่าง ๆ สังกัดกองบริหารวิทยาเขตสระแก้วเพื่อประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปี และพัฒนาปรับปรุงงานฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้...

ประกาศวันที่ : 23 กรกฏาคม พ.ศ. 2562, โดย : นางสาวพัฑฒิดา คะวิลัย

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่...

เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และหน่วยงานต่างๆร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ณ ห้องโถงชั้น๑ อาค...

ประกาศวันที่ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, โดย : thanakrit
ไม่พบข้อมูล

การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด

ประกาศวันที่ : 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562, โดย : นางจริยา ธรรมธัญ

แนวทางการบริหารจัดการยานพาหนะ

ประกาศวันที่ : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : นายพงศกร จำนงค์ศร

การให้บริการบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ด้วยระบบ MyID

ประกาศวันที่ : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : นายจีระศักดิ์ แข็งขัน