ประเมินความพึงพอใจการให้บริการของบุคลากร กองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว

เรียน ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิตและบุคคลภายนอก ด้วยกองบริหารวิทยาเขตสระแก้วได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการรายบุคลล ของบุคลากรกองบริหารวิทยาเขตสระแก้วจึงขอให้ผู้ใช้บริการแต่ละงาน ทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการจากบุคลากรกองบ...

ประกาศวันที่ : 22 เมษายน พ.ศ. 2564, โดย : นัฐพล เจริญศรี

แบบสอบถามความประทับใจการให้บริการของบุคลากร สังกัดกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว ปีงบป...

เรียนผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากรทุกท่าน ด้วยกองบริหารวิทยาเขตสระแก้ว มีความประสงค์สำรวจแบบสอบถามความประทับใจในการให้บริการของงานฝ่ายต่างๆ สังกัดกองบริหารวิทยาเขตสระแก้วเพื่อประกอบการพิจารณาผลการปฏิบัติงานประจำปี และพัฒนาปรับปรุงงานฝ่ายต่างๆ เพื...

ประกาศวันที่ : 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563, โดย : นางสาวพัฑฒิดา คะวิลัย

ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่...

เรียนเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ ผู้ปฏิบัติงาน และนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตสระแก้ว และหน่วยงานต่างๆร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ ๑๐เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช ๒๕๖๒ณ ห้องโถงชั้น๑ อาค...

ประกาศวันที่ : 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562, โดย : thanakrit
ไม่พบข้อมูล

การยืมหนังสือระหว่างห้องสมุด

ประกาศวันที่ : 1 กรกฏาคม พ.ศ. 2562, โดย : นางจริยา ธรรมธัญ

แนวทางการบริหารจัดการยานพาหนะ

ประกาศวันที่ : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : นายพงศกร จำนงค์ศร

การให้บริการบัญชีผู้ใช้งานระบบเครือข่าย ด้วยระบบ MyID

ประกาศวันที่ : 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562, โดย : นายจีระศักดิ์ แข็งขัน